brackdagar
Svenskt Bråckregisters och SIKT.s årliga möte 8 och 9 mars 2018 Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. svenskt.brackregister@regionjh.se
Förnamn(*)
Skriv in ditt förnamn.
Efternamn(*)
Skriv in ditt efternamn.
Beställarreferens
( kostnadeställe)(*)
Skriv in din beställarreferens.
Arbetsplats
(Klinik och sjukhus)(*)
Skriv in din arbetsplats.
Faktueringsadress(*)
Skriv in din faktueringsadress
Mailadress(*)
Deltar 2 dagar, pris 1 200 kr.

Inkl. lunch torsdag och kaffe båda dagarna.

Väl ett av alternativen.
Båda dagarna för ST-läkare, pris 700 kr.

Inkl. lunch och kaffe båda dagarna.

Välj ett av alternativen.
Deltar endast torsdag, pris 900 kr.

Inkl. lunch och kaffe.

Välj ett av alternativen.
Deltar endast fredag, pris 900kr.

Inkl. kaffe.

Välj ett av alternativen.
Deltar i gemensam middag, 500 kr.(*)
Välj ett av alternativen