brackdagar

Svenskt Bråckregisters och SIKT.s årliga möte 14 och 15 mars 2019

Folkets Hus i Stockholm.
svenskt.brackregister@vgregion.se

Förnamn(*)
Skriv in ditt förnamn.
Efternamn(*)
Skriv in ditt efternamn.
Beställarreferens
( kostnadeställe)(*)
Skriv in din beställarreferens.
Arbetsplats
(Klinik och sjukhus)(*)
Skriv in din arbetsplats.
Faktueringsadress(*)
Skriv in din faktueringsadress
Mailadress(*)
Deltar 2 dagar, pris 1.100 kr.

Inkl. lunch torsdag och kaffe båda dagarna.

Väl ett av alternativen.
Båda dagarna för ST-läkare, pris 900 kr.

Inkl. lunch och kaffe båda dagarna.

Välj ett av alternativen.
Deltar endast torsdag, pris 900 kr.

Inkl. lunch och kaffe.

Välj ett av alternativen.
Deltar endast fredag, pris 900kr.

Inkl. kaffe.

Välj ett av alternativen.
Deltar i gemensam middag, 500 kr.(*)
Välj ett av alternativen