European Hernia Society (EHS)

Som medlem i svenska underavdelnignen av European Hernia Society får du tillgång till den elektroniska versionen av Hernia och rabbaterad kostnad till de årliga kongresserna i EHS och American Hernia Society´s (AHS) regi.

Den lägre avgiften (570 kronor) ger elektronisk tillgång till Herina, och den högre (1140kronor) ger också en prenumeration på pappersversionen av Hernia.

Medlemskap får man genom att fylla i anmälningsblanketten och betala in 570 kronor alt 1140 kronor till plusgiro 57 45 93-0.

Anmälningsblanketten skickas till:

Gabriel Sandblom
Kassör, SIKT
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

 

https://www.herniaweb.org/