Följ länken så kommer du till Intresseanmälan

för forskning av Svenskt Bråckregisters material.

Din ansökan skickar du till:

Svenskt Bråckregister

Annika Enarsson

Kyrkgatan 12 Östersunds sjukhus

831 83 Östersund

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.