Styrgruppen har arbetat fram två informationsbrev till patienter som ska opereras för ljumskbråck. 

Breven finns under "Patientinformation" - "Information inför operationen".