Online-registrering.

Då Svenskt Bråckregister är på väg att  lämna inrapportering med pappersformulären och övergå

till direktrapporetring Online finns här en bra informationsfilm om hur man genomför detta 

på Mora Lasarett

Här finns länken till informationfilmen om Online-registering