Här är representanterna i Svenskt Bråckregisters styrgrupp:

Pär Nordin
Docent/Överläkare/Registerhållare
Östersunds sjukhus

Agneta Montgomery
Docent/Överläkare
Skånes Univeristetssjukhus, Malmö

Anders Kald
Docent/Överläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Novik
Överläkare
Nyköpings lasarett

Bjarne Ardnor
Överläkare
Norrlands universitetsjukhus, Umeå

Dan Sevonius
Överläkare
Gastro Center Lund, Skåne

Erik Nilsson
Professor emeritus, Helsingborg

Erika Holmberg, adjungerad
Teknisk koordinator
Registercentrum Norr, Umeå

Gabriel Sandblom
Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hanna Nilsson
ST-Läkare
Östra Sjukhuset, Göteborg

Henrik Holmberg, adjungerad
Statistiker
Registercentrum Norr, Umeå

Jan Dalenbäck
Docent/Överläkare
Carlanderska Sjukhuset, Göteborg

Johanna Österberg
Överläkare
Mora Lasarett

Karin Larsson
Sjuksköterska
Hallands Sjukhus, Halmstad

Marina Modin
Sjuksköterska
Skaraborgs Sjukhus Skövde/Sahlgranska usj Göteborg

Sam Smedberg
Överläkare
Sjukhuset, Ängelholm

Staffan Haapaniemi
Överläkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sven Bringman
Docent/Överläkare
Lasarettet, Södertälje

Ulf Gunnarsson
Professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ursula Dahlstrand
Specialistläkare
Karolinska Universitetssjukhuset;Stockholm