Här är representanterna i Svenskt Bråckregisters styrgrupp:

Hanna Nilsson
Överläkare/Registerhållare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

Pär Nordin
Docent/Överläkare
Östersunds sjukhus

Agneta Montgomery
Docent/Överläkare
Skånes Univeristetssjukhus, Malmö

Anders Kald
Docent/Överläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Novik
Överläkare
Nyköpings lasarett

Dan Sevonius 
Överläkare
Gastro Center Lund, Skåne

Erik Nilsson
Professor emeritus, Umeå

Gabriel Sandblom
Överläkare  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan Dalenbäck
Docent/Överläkare
Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Johanna Österberg
Överläkare
Mora Lasarett

Ursula Dahlstrand
Överläkare
Lasarettet i Enköping

Sam Smedberg
Överläkare
Sjukhuset, Ängelholm

Staffan Haapaniemi
Överläkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sven Bringman
Docent/Överläkare
Lasarettet, Södertälje

Peder Rogmark
Överläkare
Malmö Universitetssjukhus

Ulf Gunnarsson
Professor
Umeå Universitet

Marina Modin
Sjuksköterska
Skaraborgs Sjukhus Skövde/Sahlgranska Universitetssjukhus, Göteborg

Henrik Holmberg, adjungerad
Statistiker
Registercentrum Norr

Annika Persson, adjungerad
Systemutvecklare
Registercentrum Norr

Markus Widholm, adjungerad
Systemadministratör
Registercentrum Norr