Laparoskopiska tekninker (Titthålstekniker)

Med hjälp av TV-skärm, videokamerautrustning och smala instrument som förs in genom små hål, förstärks bukväggens insida med ett nät. Operationen utförs i narkos. De olika nätteknikerna har i upprepade studier visat sig minska risken för att det opererade bråcket skall komma tillbaka, varför dessa metoder numera är vanligast. De äldre suturerade metoderna är fortfarande användbara, till exempel hos yngre personer som fortfarande växer eller kvinnor i fertil ålder.

tep