Öppen främre nätplastik 


Användandet av syntetiska nät inom ljumskbråckplastik har visat sig reducera risken för återfall markant oavsett metodval.
Nät har används i olika former inom bråckkirurgin sedan 50-talet men spreds i större skala först efter att Irving Lichtenstein
beskrev sin spänningsfria teknik där ett polypropylennät förstärkte bakäggen i inguinalkanalen. Viktiga modifikationer av den
sk Lichtensteintekniken beskrevs i en 1993 och i konceptet ingår att operationen utförs i lokalbedövning, som dagkirurgi med omedelbart
mobilisering. Ett ”floppy” nät täcker defekten i transversalis fascian och förstärker på så vis bakväggen utan att åstadkomma den spänning i
vävanden som man får med suturplastiker. (Lichtenstein, Shulman & Amid 1989, Amid, Shulman & Lichtenstein 1993) Lichtenstein-tekniken kom att
innebära ett stort kliv framåt mot en lägre återfallsfrekvens och i dag utförs ca 70% av ljumskbråcksplastiker i Sverige med denna teknik.
Modifikationer framför allt vad gäller vidhäftningen av nätet är vanligt förekommande där självhäftande nät och limning blir allt vanligare.
Av den anledningen ersätts benämningen Lichteinsteinteknik med främre nätplastik. > Läs mer

Lichtenstein