Planerade studier

 

1. Studie om barnbråck. Läs mer

2. Olika riskfaktorers relativa betydelse för recidiv efter laparoskopisk bråckkirurgi, med eller utan hänsyn till bråckstorlek, nättyp, och nätfixationsmetod. Läs mer

3. Validering av Säker bukkirurgi mot bråckregistret. Läs mer.

4. Recidiv efter ljumskbråcksoperation med bi-layer mesh (PHS, UHS) Läs mer.

5. Självhäftande nät vs suturerade nät vid öppen främre nätplastik för ljumskbråck. Risk för omoperation för recidiv samt smärta efter operation

6. Risk för smärta efter operation – betydelse av nät och fixation vid öppen främre nätplastik och TEP

7. Operation för recidiv – vilket metod är bäst utifrån patientens upplevelse?